Abten Ter Doest

1174-1179: Haket
1179-1190: Jan van Brugge
1190-1204: Mattheus van Gent
1204-1213: Willem van Oostburg
1213-1219: Daniël van Brugge
1219-1226: Salomon van Gent
1226-1230: Willem II van Tielt
1230-1237: Christiaan van Ieper
1237-1239: Willem II van Tielt
1239-1243: Hendrik van Craeywyc
1243-1256: Jan II Smedekin
1256-1274: Nicolaas Cleywaert
1274-1279: Jan III Stefaan
1279-1285: Willem III van Hemme
1285-1300: Arnulfus Neyhensis
1300-1302: Willem IV Mostaert
1302-1316: Willem V Cordewaegen
1316-1329: Nicolaas II Layenweerd
1329-1334: Hendrik II van Brabant
1334-1338: Petrus I van Axel
1338-1363: Michiel de Keysere
1363-1385: Willen IV De Smidt
1385-1417: Jan IV van Hulst
1417-1426: Thomas Vindevoet
1426-1461: Jacobus Schaep
1461-1482: Laurens De Vriendt
1482-1492: Hendrik III Keddekin
1492-1501: Martinus Weyts
1501-1506: Adriaan Lanchals
1506-1512: Jan V Vettegrave
1514- ? : Willem VII Pieters
?-1525: Josse Arents
1525-1536: Gilles van der Elst
1536-1537: Jan VI Huyssens
1537-1551: Petrus II Van den Driessche
1551-1556: Jan VII van Marissiën
1556-1559: Antonius Brakele
1559-1569: Vincent Doens

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License