Academiestraat

Deze straatnaam heeft een zeer doorzichtige benaming. Het is ontleend aan de teken -en schilderacademie die zich aldaar bevond. De academie werd in 1720 opgericht in de oude Poortersloge. In 1890 verhuisde de academie naar zijn huidige plaats in de Katelijnestraat. De oorspronkelijke benaming van de straat was de Zouterstraat. De naam Zouter komt niet van een zoutziederij of psalmenboek maar van toenmalige inwoner Cantins Souter (gevonden in een tekst uit 1320).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License