Adriaan Willaertstraat

Omstreeks 1866 werd de wijk tussen de Vlamingstraat en de Kuiperstraat onteigend. Het stadsbestuur smeet alle huizen plat en hierbij verdwenen héél wat smalle straten en steegjes die Brugge toen typeerden. Enkele namen zijn nog steeds gekend: Eistraat en Koornbloemstraat. Van 1866 tot 1869 werd er gebouwd aan de nieuwe Stadsschouwburg die er nog steeds staat. De twee nieuwe straten die hierbij ontstonden werden de naam Adriaan Willaertstraat en Jacob Van Ooststraat gegeven.

Adriaan Willaert, omstreeks 1480 geboren in Brugge en op 7 december 1562 in Venetië gestorven, was een voornaam musicus. Hij vertoefde in Rome, Ferrara, Urbino en Venetië waar hij in 1527 kapelmeester werd van de San-Marcobasiliek. Hij is de stichter van de Venetiaanse school en componeerde als eerste dubbelkoren maar ook motetten, madrigalen, psalmen en hymnen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License