Annuntiatenstraat

Op de grond waar vroeger het klooster van de Dienstmaagden des Zaligmakers gelegen was, ook wel het klooster van Serweytens genoemd, en de school van de Engelbewaarder, gehouden door de Zusters van Liefde, stond ooit een groot gebouw met een toren, het Fluweelhof genaamd. In dit gebouw vestigden zich de zusters Annuntiaten of Zusters van de Boodschap des Engels nadat hun gebouw nabij de Ezelpoort gesloopt werd in 1578. De Annuntiaten verdwenen bij het komen van de wetgeving van Jozef II net voor het einde van de 18de eeuw. De naam bleef echter bestaan om de straat te benoemen. Andere benamingen voor deze straat waren Het Reitje of de Eerdeweg. Deze namen tonen de geschiedenis van de straat aan. Vroeger was hier een zijtak van de Reie dat dichtslipte en onbevaarbaar werd, de toen gegeven naam werd het Vuul Reitje. In 1835 werd het daarom opgevuld en gedicht maar nog niet voorzien van bestrating waardoor de naam Eerdeweg gehanteerd werd.

Andere namen die deze straat kreeg doorheen de tijd:

  • Anonciatenstraat
  • Vulders(reytje)
  • Vuilreytje
  • Vul(reykin)
  • Reitje
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License