Apostolinnen

De Congregatie van de Zusters Apostolinnen, eigenlijk Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis, werd in 1680 gesticht te Antwerpen door de "godvrezende dochter" Agnes Baliques (1641-1700). De Apostolinnen breidden zich snel uit buiten het toenmalige bisdom Antwerpen, in het aartsbisdom Mechelen en in de bisdommen Gent en Brugge. De eerste Apostolinnen waren geen eigenlijke religieuzen, omdat ze geen kloostergeloften hadden. De Apostolinnen legden zich toe op de oefeningen van godsvrucht, op het inwendig leven en op de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid.

De kloosters van de Apostolinnen werden in 1797 onder Frans bewind afgeschaft. De vroegere zusters wisten echter met elkaar in contact te blijven en, in betere tijden, het religieus leven te hernemen in Berchem bij Oudenaarde (1842), Antwerpen, Mechelen en Brugge. Het Moederhuis van Berchem werd in 1892 naar Gent op het Sint-Pietersplein overgebracht.

In Brugge waren zij ook onderwijzers in het kant later overgelaten aan het Kantcentrum.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License