Archief Van De Edele Confrerie Van Het Heilig Bloed

Het archief bevat documenten van de Confrérie over het dagelijks bureau, de Heilig-Bloedkapel, de kunstschatten en bouwwerken, pauselijke bullen en ledenlijsten. Daarnaast bezit het archief een verzameling oude plannen, lithografieën en fotoalbums. De bibliotheek van de Confrérie bevat een 150-tal boeken en handschriften.


Burg 13
8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Yves Kervyn de Volkaersbeke
Tel.: 050 38 74 56
Toegankelijkheid: Het archief is enkel op schriftelijke aanvraag en na toezegging toegankelijk. Er is een leeszaal met 6 zitplaatsen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License