Arentshuis

Hier worden enerzijds wisselende tentoonstellingen getoond van onder meer de rijke verzameling prenten en tekeningen uit het Steinmetzkabinet en anderzijds een vaste presentatie van de Brugse-Britse kunstenaar Frank Brangwyn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License