Arsenaalstraat

Genoemd naar het arsenaalgebouw dat aan de westkant van die straat gelegen was. Het arsenaal, ook wel wapenhalle, werd in maart 1782 gesloopt. De inhoud werd verkocht of overgebracht naar het Poermagazijn, ook aan het Minnewater. Deze straat kende héél wat benamingen. In de 13de eeuw was dit Nieuwland, in de 14de eeuw Casteelstrate, in de 15de eeuw Scelstrate en in de 16de eeuw spreekt men over Scellestrate, Netelbuschstraet, modo Arsenael. In 1580 werd de naam Schelstrate en even later Fonteynstraetje. De straat is gelegen aan de Hoedenmakersstraat en Langerei.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License