Azijnstraat

Een kort doodlopend steegje tussen de Ezelpoort en het Achiel Van Ackerplein, aan de oostkant van de Ezelstraat. Het is tegenwoordig afgesloten omdat het al sinds 1594 privé-eigendom werd. Voor de 16de eeuw was de naam van deze straat de Aksterstraat tot deze werd verdrongen toen een azijnstokerij zich aldaar vestigde.

"Int Aecsterstraeckine, dat men heet 't Aysynstraetkin, by der Ezelstrate." (1482)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License