Bakkerstraat

Vanaf 1510 spreekt men van "bachten Sbackers" waarmee men een plaats of straat aanduidt die nu Bakkerstraat heet maar toen de Pier Cellestraat was. Ook Bakkerstraat zou verwijzen naar een zekere familie De Backere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License