Baliestraat

Deze naam dateert al van 1579. Deze straat werd ook Lange Baliestraat genoemd, deze benaming was ook officieël tot in 1884. De benaming Lange Baliestraat wordt héél zelden maar nog steeds gebruikt. Wellicht werd de naam genoemd naar de wijk 'Ter Balie' die dan weer zijn naam dankt aan de balie die in deze wijk stond. "Over de Vlamynckbrugghe deser stede … jeghens eenen houtin bayllie ofte drayboom, dienende tot 't sluyten van eene watersteeghere." uit de 'Execellente Cronike van Vlaendren'. Deze wijk bestond toen binnen de straten Vlamingstraat, Clarastraat en Kalkovenstraat. In 1478 stonden op verscheidene plaatsen zulke balies aan de steigers om ongelukken te voorkomen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License