Balseboomstraat

De Balseboomstraat is gelegen aan de Langestraat en de Kazernevest. Deze straatnaam heeft, hoewel de naam misleidt, niets te maken met een boom. Eerdere benamingen van deze straat waren: Belzebuucstratkyn (1335), Balzebuucstrate (1420), Belzepitstrate (1414-1489), Belsebuckstrate (1580). Belzebuuc en Belzepit zouden oude geslachtsnamen zijn (aldus Karel de Flou) maar het kan evengoed dat de namen van een huisnaam zijn afgeleid (A. Schouteet). Tot in 1792 heette de Balseboomstraat nog steeds Belzebuckstraat, met als brugse uitspraak Balsebuucstrate. De franse vertaling was Rue de Baume en wat later nog rue de Baumier. Vanaf dan werd hij in de volksmond Zottenstraat of Zothuusstraat genoemd vanwege de instelling voor zwakzinnigen die daar gelegen was vanaf halfweg de 18de eeuw tot halfweg de 19de eeuw. Deze benaming, Zottenstraat, werd zelfs vanaf 1809 officieël totdat het in 1830 Balseboom werd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License