Balstraat

De eertijdse franse benaming was eerder 'rue de la Balle'. Maar het was niet duidelijk om welke soort 'bal' het gaat. Eerst werd er verwezen naar de bol waarmee de toren van de Jeruzalemkapel mee bekroond werd, dit klopt echter niet aangezien de benaming ouder dan de kapel is. De oudste benaming 'Balstrate' dateert uit 1559 en komt eigenlijk van een geslachtsnaam 'Balc' daar er eerder over de Balcstrate werd gesproken (1298/1398/1427).

De familie Balc vertoefde vooral sinds de eerste helft van de 14de eeuw in Brugge. Bij het ontstaan van de straat in 1200 woonde een vooraanstaand lid van dit geslacht in deze straat of had hij zeker een eigendom hier. De naam Balstraat heeft dus niet met een bal te maken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License