Bapaumestraat

Deze naam komt van een herberg of een frans geslacht die daar vertoefde. De naam Bapaumestraat vinden we terug in documenten na de 16de eeuw. Maar de franse naam Bapaume (Bapalmes vertaald) vinden we terug in documenten uit de 13de eeuw. Vanaf de 14 de eeuw vinden we de benaming 'Straetkin van Papalmes' terug, een zeer duidelijke verwijzing. De benaming Bapaume komt van de franse stad Bapaume in Pas-de-Calais, Papalmes in het nederlands. Ook werd de naam van een herberg teruggevond die aldaar gelegen was met de naam 'De stad Bapalmes'.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License