Baron Joseph Ryelandtstraat

Bij het verdwijnen van de plantenkwekerij Gustave Vincke-Dujardin ontstonden enkele nieuwe straten. Baron Joseph Ryelandt was een bekend musicus en de directeur van het Stedelijk Muziekconservatorium. Hij werd te Brugge geboren op 7 april 1870 en overleed hier op 29 juni 1965. Onder zijn bekenste werken zijn ondermeer Gezelleliederen, Caecilia, Purgatorium en Maria te vinden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License