Baron Ruzettelaan

De naam Steenbrugse Wandeling werd door het Assebroekse schepencollege herdoopt tot de Baron Ruzettelaan. Het college vond dat Baron Albert Ruzette heel veel heeft gedaan voor Assebroek en dat ze hem moesten eerbiedigen en zijn nagedachtenis moest bewaard blijven. Baron Albert Ruzette was geboren in Sint-Joost-ten-Node op 22 juli 1866 en overleden te Brugge op 25 mei 1929. Hij was minister van Landbouw en Openbare Werken en Provinciegouverneur van West-Vlaanderen.

De Steenbrugse Wandeling verdreef eerder al de benaming Kortrijkse Heerweg, een toen kronkelende baan. Met de verbreding van de laan in 1735 werd uiteindelijk ook de naam veranderd. De baan loopt van de Katelijnepoort naar de brug van Steenbrugge.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License