Baron Ruzettepark

Het schepencollege van Brugge besliste op 21 juni 1929 het park tegenover de Sint-Jozefskliniek aan de Komvest Baron Ruzettepark te noemen als hulde aan Baron Albert Ruzette. Ruzette was minister van Landbouw en Openbare Werken en later ook Provinciegouverneur. Hij overleed in Brugge op 25 mei 1929.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License