Beauprestraat

Deze straatnaam werd door de gemeenteraad van Sint-Kruis gegeven op 16 februari 1956 aan deze toen nieuwaangelegde straat. De benaming is ontleend aan het vroegere leenhof die daar vroeger lag en waarvan al sprake was in documenten sedert 1300. Het was een achterleen van de Burg van Brugge. De laatste bekende bezitter van dit domein was Isabella d'Oosterlinck die in 1727 een tweede huwelijk aanging met Karel de Gerlays, heer van Reux.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License