Beenhouwersstraat

Eerst heette de straat Buter Wulfhage en Buter Wulfhagebrugghe. Niettemin is de benaming Beenhouwersstraat al bekend sedert 1299, in de stadsrekening van Brugge wordt er gesproken over 'in vico carnificum'. Verscheidene slagerfamilies (en beenhouwersfamilies) hebben er lange tijd gewoond. Het ambacht bezat er vescheidene eigendommen en het had zijn kapelvlakbij de dichtgelegen Sint-Jacobskerk. Deze eigendommen waren geen winkels. Ze verkochten hun waren in twee grote vleeshallen: het Westvleeshuis (Simon Stevinplein) en het Oostvleeshuis (Vismarkt). Een afbeelding van die twee hallen is te vinden op de kaart van Marcus Gerards.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License