Begijnenhuis

Het Begijnenhuis is te bezichtigen. Het is een huis zoals het nog in de 17de eeuw bewoond werd. het gebouw bestaat uit een zitkamer, keuken, slaapkamer en een tuintje. De meubelen zijn authentiekwaaronder de refterkast, begijnenkast, voorraadkast, linnenpers (waarmee de begijnen hun fijne borstsluiers mee persten), kanten gordijnen en een kleine maar kostbare verzameling van oud kant. De tuin bevat kleine grasperken, een waterput en een overkoepelde gaanderij.

Aan het Begijnenhuis zijn het Begijnhof en de Begijnhofkerk verbonden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License