Beursplein
beurs400.jpg

Het beursplein ontleende zijn naam aan Van der Beurse, een patriciërs en koopmansgeslacht dat zich daar in de 13de eeuw had gevestigd. De vreemde kooplieden kwamen daar samen om hun zaken te regelen. Deze internationale handel gebeurde in open lucht, zo stond Brugge model voor de Europese handelsbeurzen. Het Beursplein en Brugge werd een financieël centrum voor bankiers en investeerders uit de andere grote steden zoals: Florence, Venetië, Lucca en Genua. Het belangrijkste gebouw is het Beurshuis.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License