Bevrijdingslaan

Deze laan is ontstaan door de verlegging van de spoorweg (toen samen met het station gelegen op 't Zand) Brugge-Kust naar zijn huidige ligging. Het is langs deze weg dat de Canadezen die Brugge bevrijd hebben in 1944 de stad zijn binnengekomen. De naam lag dan ook voor de hand en werd op 15 februari 1963 gegeven. De laan grenst ondermeer aan de Canadezenbrug die ook wel Buffelbrug wordt genoemd vanwege de buffels die het decoreren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License