Bisdom Brugge

Het Bisschoppelijk Archief Brugge draagt zorg voor het archief van het huidige bisdom Brugge en andere kerkelijke instellingen die op het grondgebied van dit bisdom gelegen zijn. Het Bisschoppelijk Archief bezit heel wat oude archieven, vooral van de vroegere bisdommen Brugge en Ieper, het Sint-Donaas- en het Sint-Salvatorskapittel in Brugge en een aantal religieuze orden in West-Vlaanderen. Verder bezit het ook veel moderne archieven, zowel uit parochies als uit colleges en kloosters, en archivalia over de clerus van het bisdom Brugge. Het is gelegen in het Bisschoppelijk Paleis.


Heilige Geeststraat 4
8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Kurt Priem
Tel.: 050 33 59 05
Fax: 050 34 14 32
E-mail: eb.tenkrek|eggurb.modsib.feihcra#eb.tenkrek|eggurb.modsib.feihcra
Toegankelijkheid: Er is een leeszaal met 6 zitplaatsen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License