De Brugsche Zwoanen

Het was de lentemaand van 1482. De landsvrouwe Maria van Bourgondië kwam op bezoek in haar geliefde Brugge om er haar favoriete hobby te beoefenen, de valkenjacht. Maar. Haar paard struikelde tijdens de jacht, ze viel en stierf. Haar echtgenoot Maximiliaan van Oostenrijk die gealarmeerd was door dit ongeval spoedde zich onmiddellijk naar Brugge. Maria werd begraven en voor Maximiliaan begon een nieuwe tijd; een harde tijd.
Zolang Maria leefde maakten de Bruggelingen vuisten in hun zakken. Maar nu is Maximiliaan de zondebok. Brugge wil namelijk net als het jonge Antwerpen dezelfde stadsvoorrechten. Als Maximiliaan dit weigert, wordt hij stante pede in de gevangenis gezet. Pieter Lankhals, schout van Brugge en goede vriend van Maximiliaan veroordeelt dit Brugse optreden.
Maar de Bruggelingen kunnen deze belediging niet slikken en onthoofde hem onmiddellijk. Maximiliaan die dit volgde vanuit zijn cel, zon op wraak. Hij gaf Brugge haar voorrechten en werd vrijgelaten.
Maar hij keerde terug, maar niet alleen. Hij bracht een heel leger met zich mee. De soldaten mochten plunderen zoveel ze wilden. En als herinnering moest de stad Brugge tijdens zijn verdere bestaan "langhalzen" op de Reien laten leven. Deze langhalzen zijn de witte zwanen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License