De poater van 't Gat

Over dit verhaal hebben we nog meer uitleg nodig. Bronnen zijn welkom.

U heeft misschien al't verhaal over het spookhuis gelezen. Het gaat daarover een poater die verliefd werd op een non en beiden stierven maar in het huis bleven ronddwalen tot het einde ter tijden… Nu gaat't verhaal de ronde dat deze Poater uit de Spanjaardstraat ook werd gezien in 't Poatersgat. 't Poatersgat heeft zijn naam niet toevallig gekregen, het is dan ook gelegen in een oude abdij onder een kerk… Mogelijk zou hier de tunnel naar het klooster van de non zich bevonden hebben. De feiten dateren van 2007 en nog redelijk regelmatig wordt de Poater gezien. Niet alleen door de Bruggelingen maar ook door enkele engelsen uit Manchester…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License