Eiland

Er moet hier een soort eiland bestaan hebben dat aan de grondslag lag van de straatnaam. Ten noorden had men het water van de Westmeers, ten oosten het Minnewater, ten zuiden de zogenaamde stedenvest en ten westen het Speitje. Als plaatsnaam komt Eiland al voor in documenten vanaf 1300.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License