Engels Klooster - English Convent, Priorij Nazareth

Het klooster van Engelse kanunnikessen van Sint-Augustinus is in Brugge gevestigd sinds 1629, in het later verbouwde voormalige klooster van Nazareth, waarvan de naam behouden bleef. Het klooster hield er tot 1972 een kostschool, aanvankelijk voor Engelse, maar in de 19de eeuw in toenemende mate ook voor Belgische meisjes. Guido Gezelle stierf er na een kort verblijf als rector.

Carmersstraat 85
8000 Brugge
Contactpersoon: Zuster Mary-Aline
Tel.: 050 33 24 24

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License