Fernand Bourdon

Fernand Bourdon is geboren in Brugge en was een maatschappelijk werker, voorzitter van het OCMW Brugge en burgemeester van Brugge.

Fernand Bourdon was gedurende het grootste deel van zijn loopbaan als boekhouder verbonden aan de socialistische ziekenbond in Brugge. Bij het ontstaan in 1977 van de 'grote coalitie' in Brugge, onder het burgemeesterschap van Frank Van Acker, werd hij voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brugge. Hij vervulde dit ambt tot in 1988. Toen Frank Van Acker zijn coalitiepartners inwisselde voor een coalitie met de CVP, diende hij het voorzitterschap van het OCMW in voor het vrijgemaakte CVP. Hijzelf werd schepen van Brugge. Na de dood van Frank Van Acker werd hij, binnen de SP de consensuskandidaat en volgde hij hem op. Hij bleef deze functie slechts korte tijd uitoefenen, aangezien na de verkiezingen van 1994 Patrick Moenaert tot burgemeester werd benoemd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License