Garsoenstraat

Vanaf 1500 komt de naam in documenten voor. Een garsoen betekent een schildknaap, page, bediende, man uit het volk of jongeling. Een stedengarsoen was een stadsambtenaar. Wellicht heeft er ooit in dat straatje een bekend of berucht stadsambtenaar gewoond.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License