Gentpoort
Gentpoort.jpg

De Gentpoort is een van de vier overgebleven Brugse stadspoorten. De poort is onderdeel van de tweede Brugse stadsomwalling uit 1297. De huidige poort werd samen met de Kruispoort en de verdwenen Katelijnepoort gebouwd door Jan van Oudenaerde in het begin van de 15e eeuw. In het poortgebouw bevindt zich nu een museum. Aan de Gentpoort loopt de Gentpoortbrug over de Ringvaart. De Gentpoort is voor iedereen toegankelijk maar op afspraak!

Tussen de 2 ronde torens bevindt zich de doorgang onder een spitsboog. Aan de stadskant is het geheel meer open, met op de hoeken 2 achthoekige traptorens, en vensters met kruiskozijnen en in de boogvelden maaswerk in de vorm van drielobtraceringen. In een beeldnis boven de doorgang bevindt zich een beeld van de heilige Adriaan, die de stad tegen de pest moest beschermen. Vroeger droegen de ronde torens en zijgevels een weergang met uitkragende borstwering boven boogfriezen, met werpgaten. Ook de voorpoort en de ophaalbruggen zijn verdwenen. De aparte voetgangersdoorgangen zijn recente toevoegingen. In de grote bovenzaal, die door een kruisribgewelf overkluisd is, bevindt zich een open haard, waar de wachters zich konden verwarmen. 's Nachts wordt deze stadspoort verlicht.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License