Grootseminarie

Het archief van het Brugse Grootseminarie, dat ondergebracht is in de vroegere Duinenabdij, herbergt het archief van de abdijen Ten Duinen en Ter Doest, en van nog andere afgeschafte abdijen en kloosters, onder meer de Eekhoutte, Lo, Spermalie en Zonnebeke. Verder bezit dit archief een reeks handschriften, vooral afkomstig uit de Duinenabdij en de bibliotheek van bisschop J.B. Malou (+1864). Ten slotte draagt dit archief ook zorg voor het eigen archief van het Grootseminarie en een reeks archieven van priesters en professoren.


Potterierei 72
8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Kurt Priem
Tel.: 050 33 03 62
Fax: 050 33 05 21
Website: www.grootseminariebrugge.be
E-mail: eb.tenkrek|eggurb.eiranimestoorg#eb.tenkrek|eggurb.eiranimestoorg
Toegankelijkheid: Er is een leeszaal met 30 zitplaatsen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License