Hendrik Pickery

Hendrik Pickery (Brugge, 17 september 1828 - aldaar, 27 juli 1894) is in Brugge vooral bekend als beeldhouwer en leraar aan de nog bestaande Vrije Academie voor Schone Kunsten.

Hij was de zoon van bakker Albert Pickery en Barbara Dubois. De bakkerij, eerst gevestigd aan de Langerei, later aan de Eiermarkt, was vooral vermaard voor het bakken van 'Noeuds de Bruges' of 'Brugse achten'. Hendrik liet de bakkerstiel voor wat hij was en ging studeren aan de kunstacademie om er later zelf les te gaan geven. Hij was niet alleen beeldhouwer maar aanvankelijk ook schilder. Toen in 1846 het Simon Stevinplein werd ingehuldigd, was het standbeeld nog niet klaar. Daarom vroeg de beeldhouwer Louis Eugène Simonis (1810-1882) zijn leerling Hendrik Pickery in allerijl een gipsen exemplaar te maken. Het werd zijn eerste opdracht, waarop meteen de erkenning volgde. Het standbeeld van Jacob van Maerlant in Damme is ook van zijn hand en werd ingehuldigd in 1860, gevolgd door het standbeeld van Hans Memling (1871) en dat van Jan van Eyck (1878).

Hij was gehuwd met de bakkersdochter Mathilde Vanneste, met wie hij 6 kinderen had, onder wie Gustaaf (1862-1921), die later ook beeldhouwer werd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License