Hoofdgilde Sint-Sebastiaan
202909264_c873039a6d_o.jpg

De Koninklijke Hoofdgilde van Sint-Sebastiaan te Brugge is de oudste nog bestaande schuttersgilde en daarmee ook de oudste sportclub ter wereld. Het oudste schriftelijke spoor is een Ghildebrief van 13 juni 1396, waarin staat dat de gilde haar missen organiseert in haar kapel van het klooster van de Minderbroeders-Franciscanen op de Braamberg. Het archief bestaat uit

  • oorkonden en charters vanaf 1416, waaronder een pauselijke bul;
  • rekeningboeken vanaf 1454;
  • ledenlijsten vanaf 1514;
  • dooschuldenregisters vanaf 1547;
  • resolutieboeken vanaf 1652;
  • gulden boek vanaf 1656.

Daarnaast bezit de gilde een collectie 16de-eeuws zilverwerk, schilderijen (vanaf 1641) en de meest volledige bibliotheek over het gildenleven in Europa.
Het archief is toegankelijk voor wetenschappelijke doeleinden na afspraak.


Carmersstraat 174
8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Marc Lemahieu
Tel.: 050 33 16 26
Fax: 050 34 37 28
Website: www.sebastiaansgilde.be
E-mail: eb.edligsnaaitsabes|reiffirg#eb.edligsnaaitsabes|reiffirg
Toegankelijkheid: Er is een leeszaal met 8 zitplaatsen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License