Jan Heem

Jan Heem is geboren eind 13de eeuw - begin 14de eeuw) was een Vlaams ambachtsman en politicus. Hij is in feite de derde, ontbrekende man op het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck op de Grote Markt van Brugge.

Toen de opstandelingen in maart 1302 aan de macht kwamen, werd de lakenvolder Jan Heem aangesteld als burgemeester van de stad Brugge. Hij was een ambachtsman die steeds aan de zijde van Pieter de Coninck (wever) te vinden was. Hij kende wellicht de redenaar door zijn beroepsrelaties. Niemand weet het zeker. In elk geval, in de periode 1323-1328 en tijdens de slag van Kassel was Jan Heem er nog bij als een van de Brugse leiders.

Toen in 1867 de eerste Breydel -en Coninckcommissie werd opgericht was er van Jan Heem geen sprake. Erevoorzitter van de Commissie, Hendrik Conscience, had immers in zijn 'Leeuw van Vlaanderen' de figuur van Jan Heem over het hoofd gezien. De zestien beeldhouwers die aan de wedstrijd voor het standbeeld deelnamen, kregen alleen de figuren Breydel en De Coninck als onderwerp. Ook in het Breydel -en De Coninckjaar in 1987, bij de honderdste verjaardag van het standbeeld, is er in de vele publicaties nooit melding gemaakt van Jan Heem.

Het is wel zo dat er een Jan Heem-Prijs is ingesteld. Het 11 Juli-Komitee van de stad Brugge wil hulde brengen aan een persoon, instantie of organisatie die heeft bijgedragen tot het versterken van het Vlaams bewustzijn. Daarom werd beslist de tweejaarlijkse Jan Heem-Prijs in te stellen. De Jan Heem Prijs 2002 werd uitgereikt aan 'De Druivelaar', uitgegeven door drukkerij A. Strobbe en Zonen. De opname van originele tekeningen die de Vlaamse Leeuw elke maand uitbeeldt op een ludieke manier heeft de scheurkalender tot een aantrekkelijk product gemaakt waarmee de link wordt gelegd met de viering van 700 jaar Guldensporenslag. In 2004 werd de Jan Heem-Prijs uitgereikt aan de Ronde van Vlaanderen. Deze internationale wielerwedstrijd draagt ertoe bij dat Vlaanderen internationale uitstraling krijgt en bekend wordt gemaakt bij een breed internationaal (wieler)publiek.

De Jan Heem-Prijs 2006 werd uitgereikt op de academische zitting van de 11 juli-viering aan 'Vlaanderen Vlagt'. 'Vlaanderen Vlagt' of 'VL²' is een initiatief van Vlaamse vrienden. Zij willen door acties en promotiecampagnes de Vlaamse Leeuw verspreiden en de burger aansporen om op een vriendelijke manier zijn volkse identiteit te uiten. Bovendien verbroederen de Vlaamse vrienden tijdens hun acties in binnen -en buitenland met mensen van andere nationaliteiten. VL²’ers supporteren voor Vlaamse vedetten, maar tonen uiteraard ook hun waardering voor knappe prestaties van niet-Vlamingen. In 2008 kreeg het muziekprogramma 'Zo is er maar één' de prijs. Een zoektocht op de Vlaamse publieke omroep naar het mooiste Nederlandstalige lied.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License