Jeruzalemkerk
Brugge_-_Jeruzalemkerk_1.jpg

De Jeruzalemkerk werd gebouwd in de eerste helft van de 15e eeuw door nazaten van Opicius Adornes, die afkomstig was uit Genua en in de 13e eeuw naar Vlaanderen kwam. De kerk was voltooid in 1470. De Jeruzalemkerk is eigendom van de vzw Adornes, die voorgezeten wordt door graaf Henri de Limburg-Stirum. Het is een van de weinige privaatkerken in België en één van de weinige waarin de oorspronkelijke stijl bewaard is gebleven. Deze kerk uit de 15e eeuw werd gebouwd door de familie Adornes, geïnspireerd, naar verluidt, op het grondplan van de kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem. Jacob Adornes en zijn broer Pieter II Adornes waren daar op pelgrimstocht geweest. Op de toren van de Jeruzalemkerk staat nog altijd het kruis van Jeruzalem.

Het interieur wordt gekenmerkt door unieke gebrandschilderde glasramen, o.a. dat van Pieter II Adornes en zijn echtgenote. Ook ligt hier het praalgraf van Anselmus Adornes en zijn echtgenote, Margareta van der Banck, ook uit de 15de eeuw. Naast het gebouw ligt het Kantcentrum waar nog echte kant gemaakt wordt!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License