Kadaster West-Vlaanderen

Het Kadaster is de burgerlijke stand van de onroerende goederen. Het archief bevat de jaarlijkse bijwerking van die goederen, zowel wat de rechtspersonen (eigenaars) als de fysische veranderingen (bv. nieuwbouw) van de eigendommen van 1835 tot heden betreft. Het archief wordt vooral geraadpleegd door openbare besturen, landmeters, studenten geschiedenis, bouwkunde e.d., en door particulieren.


Langerei 7
8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Dirk Larnoe
Tel.: 050 44 26 23
Fax: 050 34 85 72
E-mail: eb.def.nifnim|nerednaalv-tsew.dak.rid#eb.def.nifnim|nerednaalv-tsew.dak.rid
Toegankelijkheid: Er is een leeszaal met 2 zitplaatsen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License