Kantcentrum
Brugsekant.jpg

De v.z.w. Kantcentrum is gesticht in 1970 met als voornaamste doelstelling de in 1717 door de zusters Apostolinnen te Brugge opgestarte kantopleiding verder te zetten. Het staat sindsdien garant voor diverse vormen van handgemaakte kant. In de loop der jaren is de expertise en de faam zo uitgegroeid dat het Kantcentrum zich op wereldvlak kon profileren als de enige echte referentie voor handgemaakte kant in diverse disciplines.

Het kantmuseum, in de schaduw van de Jeruzalemkerk, bevindt zich in de gerestaureerde godshuisjes waar een vijftigtal jaren geleden nog oude kantwerksters woonden. Er is een permanente tentoonstelling van diverse kantsoorten het ganse jaar door. Deze stukken worden geregeld aangevuld met tijdelijke tentoonstellingen. Afhankelijk van het thema betreft dit kantwerkstukken uit binnen- en buitenlandse verzamelingen.

Begin 18de eeuw was er hongersnood in Brugge. Een aantal initiatieven werden gestart om het inkomen van de arbeiders te verhogen. Eén van die initiatieven was het oprichten van een kantschool voor kantwerksters in 1717. Monseigneur van Susteren deed hiervoor beroep op de zusters Apostolinnen. De lessen werden zowel in dag- als avondonderwijs gegeven om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken

Deze school kende een grote bloei en werd uitgebreid. Onder de Oostenrijkse overheersing van Jozef II werden heel wat kloosters afgeschaft. Maar omdat de school een maatschappelijk doel had, mocht ze blijven verder werken en groeien. In 1860 telde de school 400 leerlingen die verschillende soorten kant leerden maken.

De school werd tijdelijk gesloten tijdens de Eerste Wereldoorlog, om pas in 1922 terug te starten. Meer reeds bij het herstarten was er er grote bijval, zodat de zusters Apostolinnen een nieuwe school dienden te bouwen. Vanaf 1930 was er echter een terugval door de opkomst van machinale kant. Het dagonderwijs werd van 1933 teruggebracht tot 1 dag per week. Het avondonderwijs bleef ongewijzigd. Het dagonderwijs werd in 1961 zelfs volledig gestopt. In 1970 werd het Kantcentrum opgericht om de taken van de zusters Apostolinnen over te nemen. In 2009 werd de toekomst voor het Kantcentrum onzeker toen het nieuws uitlekte dat het centrum zou gesloten worden.

Klik hier om de website van het Kantcentrum te openen!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License