Karmelieten

Het klooster van de Paters Karmelieten, sinds 1631 gevestigd op zijn huidige plaats, is in zijn actuele vorm grotendeels gebouwd in het eerste kwartaal van 1700. De kerk was al in 1691 voltooid. Zowel kerk als klooster zijn erkend als beschermd monument. Merkwaardig is wel de bibliotheek (niet het archief): ze overleefde zonder problemen de Franse Revolutie. Sterker nog, ze werd 'verrijkt' door schenkingen van verdwenen of opgeheven kloosters (boeken en manuscripten). Alle documenten van het archief werden op computer beschreven en geregistreerd. De paters staan ten dienste van het pastoraal werk in Brugge en elders.

Ezelstraat 28
8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Carlos Noyen
Tel.: 050 44 38 82
Fax: 050 44 38 98
Website: www.priorij.be
E-mail: eb.neteilemrak|neyon.solrac#eb.neteilemrak|neyon.solrac
Toegankelijkheid: Er is een leeszaal met 4 zitplaatsen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License