Koolbrandersstraat

Deze naam dateert pas uit de 19de eeuw en verwijst wellicht naar een handelszaak waar houtskool werd vervaardigd of verhandeld. De vorige benaming was 'Spilleboortstraat'.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License