Memling in Sint-Jan
Brugge_-_Sint_Jan_-_Middeleeuwse_ziekenzaal_rond_1778.jpg

Het Oud Sint-Janshospitaal is een gebouwencomplex in het centrum vlak naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het middeleeuwse ziekenhuis doet nu dienst als museum, het gebouw dat in de 19de eeuw als ziekenhuis fungeerde, wordt onder meer gebruikt voor beurzen, evenementen, congressen e.d..

Het middeleeuwse Sint-Janshospitaal was ooit de grootste stedelijke instelling voor zieken, armen en behoeftigen. De broeders en zusters die er werkten, lieten heel wat verhalen, gebruiksvoorwerpen en kunstwerken na. Deze zijn nog steeds bewaard op dezelfde plek. Meubilair, schilderijen, beeldhouwwerk en allerlei toegepaste kunsten zijn tentoongesteld in een gebouw dat op een geschiedenis van 800 jaar kan terugblikken. Een apotheek met kruidentuinen en naslagwerken over geneeskunde maken de collectie af.

In 1645 werd in het Sint-Janshospitaal te Brugge een apotheek in gebruik genomen. De apotheek heeft er gefunctioneerd tot in 1971. Het grootste gedeelte van deze periode werd de apotheek geleid door een zuster 'apothecaresse, apotheceresse, apoteckighe of apotequarichen' (cf. vermeldingen in de hospitaalrekeningen, bewaard in het archief van het OCMW te Brugge).
In 1751 startte zuster Eleonora Verbeke, apothekeres in het Sint-Janshospitaal van 1750 t.e.m. 1785, met het aanleggen van een zgn. 'Winckelbouck', een werkboek waarin allerlei recepten staan uitgelegd voor geneeskundige bereidingen, maar ook voor alledaagse bestanddelen van een maaltijd. Het boek is in het Brugs opgesteld (de recepten zijn opgetekend in een relatief gemakkelijk leesbaar handschrift), en zelfs de Latijnse woorden krijgen een Brugs accent. Het document is dan ook zeer interessant om de volksbenaming van kruiden allerhande te kennen. Dit document wordt bewaard en tentoongesteld in het Memlingmuseum - Sint-Janshospitaal te Brugge.

Het Sint-Janshospitaal (nu Memling in Sint-Jan - Hospitaalmuseum om meer toeristen aan te trekken) was ooit de grootste stedelijke instelling voor zieken, armen en behoeftigen. De broeders en zusters die er werkten, lieten heel wat verhalen, gebruiksvoorwerken en kunstwerken na. Deze zijn nog steeds bewaard op dezelfde plek. Meubilair, schilderijen, beeldhouwwerk en allerlei toegepaste kunsten zijn tentoongesteld in een gebouw die op een geschiedenis van 800 jaar kan bogen. Een apotheek met kruidentuinen en naslagwerken over geneeskunde maken de collectie af. Memling in Sint-Jan is vooral beroemd om de meesterwerken van één van de gekendste Vlaamse Primitieven: Hans Memling. In de hospitaalkapel van het middeleeuwse Sint-Janshospitaal gaat alle aandacht naar de schilderkunst van Hans Memling. Deze schilder uit de 15de eeuw maakte zijn belangrijkste meesterwerken, zoals het beroemde Ursulaschrijn, voor het Sint-Janshospitaal. Kunstenaars geëxposeerd en/of in collectie zijn o.a.: Hans Memling, Jan Provoost, Jan Beerblock en Philip Van Bree.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License