Onze-Lieve-Vrouw der Potterie

Onze-Lieve-Vrouw der Potterie is een gasthuis dat in 1276 werd opgericht en waar vrouwen door de zusters Augustinessen verzorgd werden. Het hospitaal ontleent zijn naam aan een aldaar gevestigde kapel der pottenbakkers. Het complex heeft een kapel en een museum die een onschatbare verzameling aan kunstschatten bevat. Meubelmakers en schrijnwerkers in opleiding komen hier het interieur bekijken omwille van de waardevolle techniek en geschiedenis ervan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License