Patrick Moenaert
Patrick_Moenaert_en_de_Hoofdman_van_de_Edele_Confr%C3%A9rie%2C_Bloedprocessie.JPG

Patrick Moenaert is geboren te Oudenburg op 27 maart 1949 en is nog steeds burgemeester van Brugge.

Na zijn middelbare studies aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende, waar hij Latijn-Grieks volgde, ging hij Politieke en Sociale Wetenschappen studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven. Naast het vele en harde studeren, leerde hij ook het studentenleven kennen als o.a. praeses van Moeder OKU. Op 13 juli 1973 huwde hij met Marianne Jacobs. Zij kregen drie dochters: Elly, Fran en Liza. Zijn politieke loopbaan begon in 1979 als kabinetssecretaris van minister Daniel Coens. In 1982 werd hij verkozen tot gemeenteraadslid in Brugge. Voorzitter van het OCMW van Brugge werd hij in 1988. In 1995 werd hij benoemd tot Burgemeester van Brugge, in opvolging van Fernand Bourdon. Moenaert behoort tot de CD&V.

Onder zijn bestuur vallen

 • Yves Roose, eerste schepen, cultuur en onderwijs
 • Mercedes van Volcem, schepen en volksvertegenwoordiger, ruimtelijke ordening en huisvesting
 • Boudewijn Laloo, schepen voor financiën en patrimonium
 • Jean-Pierre vanden Berghe, schepen voor openbare werken
 • Lieve Mus, schepen jeugd en welzijn
 • Jean-Marie Bogaert, schepen toerisme
 • Annick Lambrecht, schepen personeel en sport
 • Bernard de Cuyper, schepen bevolking, burgelijke stand en groen
 • Hilde Decleer, schepen leefmilieu, brandweer, logistiek en lokale economie
 • Frank Vandevoorde, OCMW
 • Cathy Brouckaert, stadsontvanger
 • Johan Coens, stadssecretaris
 • Dirk Michiels, adjunct-stadssecretaris

Moenaert heeft al enkele jaren aangegeven dat hij niet mee zal doen aan de verkiezingen van 2012. Ondanks dat hij opnieuw verkozen werd kent de burgemeester veel weerstand vanuit de bevolking. Beslissingen die de laatste jaren zijn genomen stroken niet met wat de Bruggeling wilt. Dit werd reeds aangetoond in het groot onderzoek van het Nieuwsblad waar de Bruggeling zijn (on)tevredenheid kon uiten. Het laatste onderzoek dateerde van 2009, vergelijken doen we met de gegevens uit 2006. De burgemeester scoort op zich beter met 6,9% in vergelijking met 6,7% in 2006. Ook het gemeentehuis hing met 0,1% vooruit naar 7 op 10. Toch bleken er grote verschillen te zijn op het vlak van beleidsthema's. Zo zijn de Bruggelingen niet tevreden met de '30 km'-zones, snelheidscontroles, onderhoud van wegen en voetpaden, parkeermogelijkheden en blauw op straat. De burgemeester en zijn kabinet scoren goed op het vlak van buitenschoolse opvang en speelpleinwerking, het ondersteunen van het verenigingsleven, hulp en opvang van bejaarden en gehandicapten, werk en ondernemen in eigen streek, bewakingscamera's op openbare plaatsen en betaalbaarheid van woningen. Ook de klantvriendelijkheid en het aanbod sport en cultuur ging in positieve lijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License