Pieter Bladelin

Pieter Bladelin is geboren in Brugge rond 1408 en gestorven in Middelburg in 1472. Hij was een gekend figuur in het graafschap Vlaanderen. In 1436 werd hij tresorier van de stad Brugge en vanaf 1441 werd hij aan het Bourgondische hof van Filips de Goede belast met verschillende belangrijke opdrachten.

Er wordt gesproken van de 'drieledige opdracht': zo was Pieter onder meer eerste raadsheer van de hertog en algemeen beheerder van alle hertogelijke bezittingen alsook schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies dat gesticht was in het Prinsenhof te Brugge in 1430. Door zijn functies had hij binnen het Bourgondische hertogdom een belangrijke politieke en artistieke invloed. In 1460 liet Bladelin een triptiek schilderen door Rogier van der Weyden waarop hij zelf staat afgebeeld en op de achtergrond zijn pas voltooide burcht te Middelburg te zien is.

Zijn residentie, die hij in 1451 in Brugge liet bouwen aan de Naaldenstraat, werd later verkocht aan de familie De Medici, de bankiers en mecenassen uit Florence die er hun bankfiliaal inrichtten. De medaillons van deze familie zijn trouwens nog terug te vinden op de binnenkoer van het huis.

Middelburg zelf werd gebouwd tussen 1452 en 1465 in opdracht van Pieter Bladelin. Er kwam onder meer een kerk, een klooster, een gasthuis, wallen, een afwateringskanaal naar de Lieve en een kasteel. Vanaf 1465 werd er een vrije jaarmarkt ingericht. Pieter overleed kinderloos in 1472 in Middelburg en ligt begraven in de kerk. Na zijn dood kreeg zijn weduwe, Margareta de Vageviere, van Karel de Stoute de toestemming om over de heerlijkheid te blijven regeren. Middelburg is nooit uitgegroeid tot een stad, de historische gebouwen zijn verdwenen met uitzondering van de huidige kerk. Maar ook deze is sinds de 15de eeuw sterk gewijzigd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License