Provinciaal Archief

In het Provinciaal Archiefgebouw wordt het provinciaal archief uit de periode van 1875 tot heden bewaard, samen met enkele oudere bestanden, met name de documenten uit de Hollandse Tijd (1814-1830) en de militieregisters (1813-1922). Op termijn zou ook het provinciaal archief uit de periode van 1794 tot 1875, dat nu nog in het Rijksarchief Brugge berust, overgenomen worden. Daarnaast zijn een aantal aanvullende private archieven in permanente bruikleen opgenomen:

 • archieven van de West-Vlaamse visserijscholen;
 • archief van Transport, Toerisme, Ontspanning (TTO)/Noordzee vzw;
 • archief en documentatie van Peter Bossu;
 • archief van het Zeewetenschappelijk Instituut (ZWI)/Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek (IZWO) vzw.

De audiovisuele stukken uit de archiefdossiers die een nadere ontsluiting en speciale opberging vergen, zijn ondergebracht in verschillende verzamelingen, de zogenaamde documentaire bestanden:

 • de afficheverzameling;
 • de compactdiscverzameling;
 • diverse kleine verzamelingen;
 • de filmverzameling;
 • de fotoverzameling;
 • het gedrukte archief;
 • de geluidsbandverzameling;
 • de handbibliotheek;
 • de kaart- en planverzameling;
 • de penningverzameling.

Gistelse Steenweg 528
8200 Sint-Andries
Contactpersoon: De heer Johan Vannieuwenhuyse,
provinciaal archivaris
Postadres: Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
Tel.: 050 40 72 90
Fax: 050 34 90 79
Website: www.west-vlaanderen.be/archiefdienst
E-mail: eb.nerednaalv-tsew|tsneidfeihcra#eb.nerednaalv-tsew|tsneidfeihcra
Toegankelijkheid: Er is een leeszaal met 34 zitplaatsen (waarvan 18 in de microfilmleeszaal).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License