Raakvlak
msoig3.jpg

Als je over archeologie hoort, denk je dan ook aan verre bestemmingen en exotische plaatsen? Toch bevinden belangrijke archeologische vindplaatsen zich ook in je eigen omgeving. De lokale archeologie stapt nu naar het publiek toe, uit de opgravingsleuf, weg van de gesloten onderzoeksruimten. Wie geïnteresseerd is in archeologie èn in het verleden van Brugge en Ommeland, kan hier terecht voor informatie over opgravingen, tentoonstellingen, voordrachten, vrijwilligerswerk,… Evenals in het Bruggemuseum van Archeologie.

Raakvlak, de Intergemeentelijke Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland heeft als werkgebied Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Torhout en Zedelgem. Het is de bedoeling om de werking mettertijd uit te breiden tot het ganse arrondissement. De stad Brugge stelt haar volledige Archeologische Dienst, met personeel, huisvesting en werkingsmiddelen ter beschikking van de nieuwe vereniging en treedt op als beherende gemeente. De stedelijke archeologische dienst veranderde hierdoor in een intergemeentelijke archeologische dienst. Het uitvoeren van opgravingen is slechts een onderdeel van het takenpakker van de intergemeentelijke dienst. De advisering van bouwdossiers en het streven naar het behoud van het archeologische erfgoed spelen een steeds belangrijkere rol. Daarnaast mogen ook de verwerking van de gegevens na de opgraving en de publiekswerking niet worden onderschat.

[http://www.raakvlak.be/]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License