Rijksarchief Brugge

Het Rijksarchief te Brugge beheert de overgedragen archieven van openbare besturen (rechtbanken, buitendiensten ministeries) in de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne, van de provincie West-Vlaanderen (Franse Tijd, periode 1830-1870), van afgeschafte instellingen uit het Ancien Régime (kasselrijbesturen, leenhoven, abdijen enz.) en van notarissen binnen dit ressort. Daarnaast berusten er archieven van heel wat gemeenten, kerkfabrieken en OCMW's, van polders en wateringen, van bedrijven en van vooraanstaande families en politici uit de regio. Er is ook een bibliotheek en een zeer uitgebreide kaartenverzameling. Het Rijksarchief te Brugge maakt deel uit van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, een federale wetenschappelijke instelling.


Academiestraat 14-18
8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Michel Nuyttens
Tel.: 050 33 72 88
Fax: 050 61 09 18
Website: arch.arch.be
E-mail: eb.hcra|eggurb.feihcraskjir#eb.hcra|eggurb.feihcraskjir
Toegankelijkheid: Er is een leeszaal met 34 zitplaatsen (waarvan 18 in de microfilmleeszaal).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License