Saaihalle
Saaihalle_Brugge.jpg

De oorsprong van dit prachtige gebouw dat dateert van de 14e eeuw, waarvan een aantal originele overblijfselen de tijd hebben doorstaan en dus bewaard zijn gebleven, is ook het oudste gebouw van Brugge waarop de datum vermeld is op de voorgevel.

Het bevat twee gedeelten. Het eerste deel, gebouwd op het einde van de 14e eeuw, meer specifiek in 1399, is het gebouw waarin de stad Genua haar commerciële activiteiten in Brugge had ondergebracht en waar de vertegenwoordigers verbleven en hun producten stockeerden die ze vanuit Genua invoerden en in Brugge verhandelden.

Een tweede gebouw werd bijgebouwd in de 15e eeuw voor de Consul van Genua.
Alhoewel de gebouwen binnenin anders zijn ingedeeld, werden zij geleidelijk aan gebruikt als één geheel.

Een brochure die speciaal gewijd is aan het gebouw kan bekomen worden op aanvraag in het Frietmuseum dat daar ondergebracht is.
Het is tevens interessant erop te wijzen dat niet enkel de stad Genua een commerciële vertegenwoordiging had in Brugge, maar ook Venetië en Florence.

De drie gebouwen omringden het gebouw toebehorend aan de familie Van der Beurse, waar de handelaars samenkwamen. Zij gingen bij Van der Beurze en waarschijnlijk is dit gemakshalve ter Beurze geworden. De verbouwingswerken hebben anderhalf jaar geduurd, 2007-2008. De voorgevel werd zorgvuldig gereinigd en gerestaureerd. De ramen en deuren werden herschilderd. Binnenin werden de nodige aanpassingen gedaan op gebied van veiligheid. De Saaihalle is één van de juweeltjes van de stad Brugge. In dit gebouw uit de 14e eeuw bleven talrijke originele overblijfselen gevrijwaard en op de gevel staat de oudste datum vermeld. Dit gebouw verdiende bijgevolg te ontsnappen aan belangrijke aanpassingswerken die zouden nodig geweest zijn indien het een andere bestemming zou gekregen hebben dan een museum.

Wij hebben inderdaad binnenin niets veranderd om het bezoekcircuit uit te stippelen. Dit is één van de grote voordelen van ons project waardoor dit prachtige gebouw in de kijker wordt gezet, niet enkel wat de voorgevel betreft, maar ook qua interieur, dat door talrijke bezoekers zal kunnen bewonderd worden.

Eddy Van Belle

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License