Sint-Godelieveabdij

Het archief van de Brugse St.-Godelieveabdij is goed bewaard. De geschiedenis van het monastiek leven van de abdij is nauw verbonden met die van het graafschap Vlaanderen. De archiefstukken weerspiegelen religieuze, culturele en kunst-historische aspecten van het leven in vroegere tijden tot heden.


Boeveriestraat 45
8000 Brugge
050 33 28 98

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License