Sint-Jacobskerk
3487188364_e9ecc7e002.jpg

Deze gotische kerk ontstond rond 1240 en bestond oorspronkelijk uit één beuk. In de 15de eeuw werd hij uitgebreid dankzij de giften van de Bourgondische hertogen en rijke kooplui. In 1580 heeft heel wat van haar kostbare kunstverzamelingen moeten prijsgeven aan de beeldstormers. De vernieuwingen in barokstijl hebben twee eeuwen geduurd. Het interieur en het patrimonium is de moeite om te zien.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License