Sint-Jan in de Meers

De naam werd reeds vermeld in de registers van het kadaster in 1580. Het huis op de noordoosthoek van de straat heette toen Sint-Jan maar wellicht verwijst de naam gewoon naar de eigendommen die het Sint-Janshospitaal daar had en is de benaming veel ouder dan de huisnaam. Rechtover de straat is er trouwens een toegangspoort naar het Sint-Janshospitaal.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License